Artikkel Bilde03

Et område i utvikling

Lokaliseringens kanskje tydeligste styrke ligger i nærheten til E6/omkjøringsveien sør gjennom Trondheim. Den gode tilgjengeligheten sammen med et lavt utnyttet næringsområde peker mot et stort utviklingspotensial.
Les mer
Grønn pil - liten
16797908

Trondheim Areal inviterer til arkitektkonkurranse

Selskapet vil i løpet av høsten 2020 invitere til en arkitektkonkurranse for å optimalisere forutsetningene for en ny masterplan for området.
Les mer
Grønn pil - liten
Skjermbilde 2020 07 10 Kl. 08.37.51

Liv og røre på Tungasletta

Tungasletta er oppholdssted for NTNUs helse- og sosialfag, studenter og ansatte i påvente av flytting til Elgsetergate 10. Studentene trives og mener fasilitetene skaper et mye bedre studentmiljø.
Les mer
Grønn pil - liten
TGSL NTNU Tungasletta2 BERRE5870

Trondheim Areal etablerer PropTechLAB

I lys av at Trondheim Areal har et stort utviklingspotensial og skal gjennomgå en transformasjon de neste 10 årene, samt at selskapet har over 43 500 m2 bygningsmasse som huser 25 leietakere, hvor NTNU allerede er den største leietakeren, ligger alt til rette for å etablere PropTechLAB.
Les mer
Grønn pil - liten
Key[4399]

Flere tusen boliger skal bygges i nærområdet

Route[4398]

Kort vei til Tyholt gjennom ny kommende tverrforbindelse på Brøseth

Bus Stop

Bussholdeplass på Tungasletta 2 (linje 10) samt på omkjøringsveien (linje 15)

Trondheim
Areal

- Forlengs inn i fremtiden


Selskapet er blant de ti største private eiendomsselskapene i
Trondheim. Vi har 40 leietakere innenfor segmentene undervisning,
kontor, handel og lett industri/lager, fordelt på seks bygg på til
sammen ca. 80 000 m2 og ca. 100 mål tomt.

Vårt mål er å legge til rette for det fantastiske næringslivet i byen og utvikle et industrielt eiendomsselskap.

16797945