Origo Tunga

Trondheim Areal inviterer til arkitektkonkurranse


Ingen vet nøyaktig hvilke behov leietakerne har i fremtiden og hvilken teknologi som vil bli tilgjengelig. Trondheim Areal er ydmyke for kompleksiteten knyttet til hvilke utfordringer og muligheter dette medfører.

Selskapet vil derfor i løpet av høsten 2020 invitere til en arkitektkonkurranse for å optimalisere forutsetningene for en ny masterplan for området. Selskapet er nå i ferd med å utarbeide underlaget for denne invitasjonen. Denne konkurransen vil administreres av en kvalifisert prosjekt- og juryleder slik at dette blir attraktivt for alle parter. Trondheim Areal vil søke å inkludere alle relevante stakeholders i denne prosessen.

Resultatet av denne arkitektkonkurransen vil presenteres på denne siden i kraft av selskapets nye Masterplan, som vil være grunnlaget for den langsiktige utviklingen og reguleringen av området.