6.4 Picture Of The Property Drone Image No 2

Trondheim Innovation Center

Våren 2021 sikret vi oss en av de mest spennende næringseiendommene i Trondheim: Trondheim Innovation Center (TIC).

TIC huser 15 leietakere, inkludert tungvektere som Telenor, Nordic Semiconductor og Cowi. Tomt har en fantastisk beliggenhet med kort avstand til sentrum, NTNU/SINTEF og ikke minst Orgio Tunga. Om få år kommer også Ocean Space Centre, et verdensledende senter for havforskning, vegg i vegg.

 

Kompetansekluster – den første av mange

En viktig del av strategien til Trondheim Areal er å bygge det vi kaller kompetanseklustere. Med kompetansekluster mener vi samlokalisering av bedrifter med komplementære forretningsmål, gjerne innenfor samme bransje. Kjøpet av TIC og de leietakerne som fulgte med markerte startskuddet på denne satsingen.

I årene fremover skal vi videreutvikle eiendommen, både nye og eksisterende bygg, for å effektivisere drift og forbedre kundeopplevelse. Et viktig mål med dette blir å forsterke forholdet og skape synergieffekter mellom leietakerne våre.

TIC skal ikke bare være fire vegger og tak over hodet – det skal være stedet bedriften din får de beste forutsetningene til å vokse og utvikle seg!

PropTech

Sentralt i  videreutviklingen av TIC står satsingen vår på eiendomsteknologi. Dette begynte allerede i 2020, da vi knyttet oss til NTNU igjennom etableringen av PropTechLAB. Ut fra dette kom det innovative teknologiselskapet Autility, som bruker våre bygg som sandkasse for utprøving og utbedring av teknologien sin.

Fremover skal vi tilknytte oss enda flere nyskapende PropTech-selskaper. Det gir både oss og leietakerne muligheten til å ta i bruk banebrytende teknologi som kunstig intelligens, sensorteknologi og AR for å optimalisere bruk og utvikling av eiendom. Ved å digitalisere bygningsmassen kan vi blant annet utnytte potensialet i energiforbruket, og legge til rette for sømløse kundeopplevelser.

TIC er bare begynnelsen, og det første av mange kompetansekluster. Erfaringene vi gjør oss her vil danne grunnlaget for fremtidige prosjekter som Origo Tunga.

TELENOR2 1000Px C