TELENO13 680Px Ny

Rapporter Trondheim Areal


På denne siden legges det ut rapporter for Trondheim Areal, fortrinnsvis halvårlig, men det vil også aktuelle rapporter for fremtidige byggeprosjekter.

 

Rapport Trondheimareal 2.Halvår 2022

Les mer
Grønn pil - liten