PropTechLAB


I lys av at Trondheim Areal (TA) har et stort utviklingspotensial og skal gjennomgå en transformasjon de neste 10 årene, samt at selskapet har over 80 000 m2 bygningsmasse som huser 50 leietakere, hvor NTNU allerede er den største leietakeren, ligger alt til rette for å etablere PropTechLAB (TPTL).

TPTL ligger midt i Trondheim Areal, og TA ligger midt i en del av Trondheim som skal gjennomgå en transformasjon de neste årene. Etablering av mange tusen boliger med påfølgende nedbygging av næringsareal i bydel øst, legger til rette for at Tunga, som ligger i origo, må kommunisere med og tilpasse seg dette narrativ. En slik transformasjon stiller høye krav til utvikleren som har et stort ansvar når den nye kursen skal stakes ut i pakt med situasjonen og kommuneplanens arealdel.

Trondheim PropTechLab skal være et levende laboratorium og en møteplass for studenter på NTNU som studerer og brenner for fag knyttet til eiendom; Bygg, Arkitekt, Eiendomsutvikling, Miljø, Teknologi m.fl. Dette skal være en arena hvor akademia møter den virkelige verden i kraft av muligheten for eksponering mot og deltakelse i et stort utviklingsprosjekt som også har en omfattende driftssituasjon. TA vil legge til rette for studentene ved at det etableres en egen liten «campus på campus» i Vaktmesterboligen, hvor undervisning, utvikling og møter mellom studenter og næringsliv kan foregå. TPTL vil være leietaker her, hvor «husleien» betales gjennom deres tilstedeværelse og engasjement i utviklingen og transformasjonen av en ny bydel.

Trondheim Areal vil fokusere på å anvende ny teknologi i forvaltning og utvikling av selskapet. TA vil gjennom TPTL invitere selskaper og start-ups som utvikler teknologi knyttet til eiendomsforvaltning og -utvikling til å teste ut sin teknologi og konsepter i praksis.

TPTL har også som målsetning å legge til rette for at både selskaper som er i støpeskjeen og etablerte som driver med eiendomsrelaterte fag kan få muligheten til å presentere seg for studenter, akademia og næringsliv/kapital.

Følg oss på Instagram!