Et område i utvikling


Tunga ligger ca. 5 km øst for Trondheim sentrum. Området er et veletablert næringsområde med en rekke bilrelaterte aktører, samt storhandel, lager, kontor/undervisning og noe industri.

Området ligger meget sentralt og har god bussforbindelse til Trondheim sentrum (ca. 15 min). Rosten-området nås på 10 min og flyplasen på Værnes ca 20 min.

Trondheim Areal er lokalisert på Tunga i umiddelbar nærhet  til E6 / omkjøringsveien, hovedtrafikkåren nord/ sør gjennom Trondheim, der regional transport møter lokal skala. Dette legger til rette for meget god tilgjengelighet og eksponering.

Hvis man zoomer ut fra eiendommen i kartet som beskriver gjeldende arealdel i kommuneplanen, tegnes et tydelig bilde av en stor fremtidig utvikling og ikke minst bolig-fortetting i alle retninger rundt Tungasletta. Summen av boligprosjektene på Brøset, Leangen travbane, Øvre Rotvoll og Strinda hageby er ca. 7 500 nye boliger. Inkludert boligprosjektene på Overvik, Aunet og Travbaneveien blir dette godt over 10 000 boliger. Trondheim Areal ligger i «origo» av dette området.