Et innovativt eiendomsselskap


Mer enn tak over hodet

På kort tid har vi blitt en av Trondheims ti største eiendomsselskaper med en portefølje på ca. 80 000 m2 og ca. 135 m.nok i leieinntekter. Nå skal vi bli Norges fremste på å forvalte eiendom hvor kompetanse- og teknologi kan blomstre.

I Trondheim finnes det spisskompetanse innen alt fra nanoteknologi til bruktbilsalg. Byen huser store veletablerte bedrifter og nye utfordrere dukker stadig opp. Dette næringslivet skal vi være med å videreutvikle.

For oss handler det handler ikke først og fremst om å eie bygningsmassen, men å legge til rette for de som skal bruke den. Det skal vi gjøre ved å skape byggene, kontorene og arealene som legger til rette for at kunnskap, teknologi og næringsliv får utvikle seg. Da må vi tilby leietakerne våre noe mer enn fire vegger og et tak over hodet.

Derfor jobber vi med å samle bedrifter som komplimenterer hverandre i samme område – og under samme tak. Dette er det vi kaller en kompetansekluster. Gjennom smart arealbruk og ny eiendomsteknologi skal vi i årene fremover lykkes med å legge til rette for interaksjon og synergieffekter mellom kundene våre.

Teknologi og miljø i fokus

Det er viktig for oss å ha fremtidens kloke hoder med på laget. Derfor har vi knyttet oss til NTNU igjennom å etablere PropTechLAB. Målet med PropTechLAB er å åpne døren inn til eiendomsbransjen for studentene, slik at vi kan lære av hverandre, og skape en inkubator for nye innovative selskaper.

Denne satsingen har allerede båret frukter med oppstarten av det innovative teknologiselskapet Autility. Selskapet bruker våre bygg som sandkasse for utprøving og optimalisering av teknologien sin. Autility vil nå flytte inn hos, og samlokaliseres med teamet i Trondheim Areal. På denne måten skal selskapene og menneskene utvikle og utfordre hverandre midt i smørøyet av en stor drifts- og utviklingssituasjon på Tunga.

Fremover skal vi tilknytte oss enda flere nyskapende PropTech-selskaper. Det gir både oss og leietakerne muligheten til å ta i bruk ny teknologi som kunstig intelligens, sensorteknologi og AR for å optimalisere bruk, drift, forvaltning og utvikling av eiendom. På den måten skal vi også minimere miljøavtrykket, og innen 2028 har vi som mål å redusere våre CO2-utslipp med 50%!

Ingen vet nøyaktig hvilke behov leietakerne har om 10-30 år, men vi vet de vil være annerledes enn i dag. Da må vi tørre å utvikle oss i takt med leietakerne. Vi tror derfor på å utvikle dynamiske bygninger og konsepter for flerbruk, slik at bygg ikke må rives eller endres radikalt for å møte endrede behov.


Fakta

Trondheim Areal ble stiftet i 2020 med Lerka Eiendom og Union Eiendomskapital-fond som de største eierne. Selskapet er i 2022 verdsatt til 2,5 milliarder kroner, vi forvalter ca. 80 000 kvm, har rundt 40 leietakere og en årlig leieinntekt på 135 millioner kroner.

De to viktigste prosjektene våre er Origo Tunga og Trondheim Innovation Center.

Origo Tunga kjøpte vi i 2020. Det er i dag et område for industri og storhandel som ligger ca. 15 minutter fra Trondheim sentrum. Målet vårt er å videreutvikle Origo Tunga til byens fremste næringsområde og gjennom dette tilby både dagens leietakere og nye leietagere unike lokaler på en unik plassering i hjertet av Trondheims nyeste bydel.

I 2022 kjøpte vi Trondheim Innovation Center (TIC), en av byens viktigste næringseiendommer med mange spennende teknologiselskaper. Med på kjøpet kom ca. 15 leietakere, blant annet Nordic Semiconductor, Telenor og Cowi. Kjøpet av TIC markerte startskuddet for satsingen vår på kompetanseklustere, og erfaringene våre herifra vil i løpet av kort tid komme leietakerne våre på Origo Tunga til gode.

Team


Harald Mohn

Daglig leder

+47 969 08 200
harald@trondheimareal.no

Kristin Indergaard

Økonomi

+47 971 57 782
kristin@trondheimareal.no

Jørund Mohn

Driftssjef

+47 930 93 766
jormo@trondheimareal.no

Kristian Ruud-Nesheim

Forvaltning

+47 918 51 360
kristian@trondheimareal.no

Kontakt oss

Trondheim Areal AS

Tungasletta 2,

7047 Trondheim

Takk for din henvendelse!