Bromstadveien 59


Bromstadveien 59 er en tomt på drøy 8 mål som skal utvikles og bebygges.

Rammesøknad for oppføring av nybygg iverksettes høsten 2020. Eiendommen har flott eksponering mot omkjøringsveien/E6. Har din bedrift fremtidig arealbehov og ønsker å være en del av et pulserende og fremtidsrettet miljø, vennligst ta kontakt.

Flere prosjekter

Bromstadveien59