Et innovativt eiendomsselskap


Utvikling og forvaltning av eiendom i Trondheim

Lerka Eiendom (LE) har utviklet og forvaltet eiendom på Tunga siden 2017. I 2020 ble det gjennomført en restrukturering av eierskap og oppkjøp av flere tilstøtende eiendommer. Dette utgjør nå selskapet Trondheim Areal (TA, hvor LE eier 20%, er forvalter og utvikler) som langsiktig skal utvikle eiendommene i pakt med urbaniseringskreftene i det umiddelbare omlandet, hvor opp mot titusen boliger skal utvikles de neste årene.

Dette narrativet legger premissene for ansvaret man har og hvordan man på en disiplinert og fremtidsrettet måte kan utvikle dette sentralt beliggende næringsområdet. TA vil forsøke å bevege seg ydmykt, men forlengs inn i denne fremtiden. Ingen vet nøyaktig hvilke behov leietakerne har om 10-30 år. Vi tror derfor på fleksible bygningsstrukturer og at utvikling av konsepter i retning flerbruk vil legge til rette for at bygg ikke må rives eller endre karakter radikalt for alternativ anvendelse.

Skape en levende og attraktiv næringsklynge

Selskapet er blant de ti største private eiendomsselskapene i Trondheim og har 25 leietakere innenfor segmentene undervisning, kontor, handel og lett industri/lager fordelt på fire bygg på til sammen 43 500 m2 som står 67 mål tomt.

Selskapets målsetning er å skape lønnsomhet gjennom å:

1) ta vare på, og legge til rette for, at leietakerne kan drive godt og utvikle seg hos oss

2) utvikle, transformere og omregulere eiendommene på en helhetlig måte i pakt med utviklingen som foregår i nærområdet og innen rammen av kommuneplanens arealdel

Disse målene tror vi oppnås gjennom godt gammeldags hardt arbeid og fokus på kompetanse, innovasjon, teknologi og miljø.

Tranformasjon av en bydel - byutvikling

Byutvikling er krevende. Trondheim Areal sine ansatte og partnere skal være nysgjerrige og ha kunnskap, ferdigheter og holdninger som er tilpasset dette.

Vi er overbevist om at målrettet fokus på miljø og bruk av fornuftige teknologiske løsninger vil forbedre både effektivitet og økonomi for eiere såvel som leietakerne i denne utviklingsprosessen.

Nye teknologiske løsninger vil gjøre det lettere å implementere, måle og dokumentere både miljørettede og tekniske tiltak.

TA har inngått et samarbeid med NTNU for å legge til rette for at selskapet kan være et laboratorium innenfor eiendoms-relaterte fag. Dette skal være en arena hvor akademia kan møte næringslivet. Målsetningen er økt læringsutbytte for både studentene og Trondheim Areal. Vi håper også at innovasjon og kanskje til og med fødsel av noen nye selskaper kan bli derivatet av denne satsningen.

Team


Harald Mohn

Daglig leder

+47 969 08 200
harald@trondheimareal.no

Kristin Indergaard

Økonomi

+47 971 57 782
kristin@trondheimareal.no

Arne Eidsaunet

Drift

+47 902 38 561
arne@trondheimareal.no

Kristian Ruud-Nesheim

Forvaltning

+47 918 51 360
kristian@trondheimareal.no

Kontakt oss

Trondheim Areal AS

Tungasletta 2,

7047 Trondheim

Takk for din henvendelse!